حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینتر - رئال‌مادرید

بین المللی دوستانه باشگاهی

اینتر

0 3

رئال‌مادرید

16:30 1394/05/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اینتر و رئال‌مادرید

بین المللی دوستانه باشگاهی

اینتر

1
1

رئال‌مادرید

02:30
1393/05/05