حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی رئال‌مادرید - آث میلان

بین المللی دوستانه باشگاهی

رئال‌مادرید

0(10) (9)0

آث میلان

16:30 1394/05/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120

بازی های رودرروی رئال‌مادرید و آث میلان

بین المللی دوستانه باشگاهی

آث میلان

1
3

رئال‌مادرید

23:30
1397/05/20
بین المللی دوستانه باشگاهی

آث میلان

4
2

رئال‌مادرید

19:30
1393/10/09