بازی‌ بورنموث - کاردیف

دوستانه هفته 0

بورنموث

2 3

کاردیف

23:15 1394/05/09

بازی های رو در روی بورنموث و کاردیف

لیگ برتر انگلیس

بورنموث

0
2

کاردیف

21:00
1397/11/13
لیگ برتر انگلیس

کاردیف

0
2

بورنموث

18:30
1397/05/20
دوستانه

کاردیف

0
1

بورنموث

18:30
1395/05/09