حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آپوئل نیکوزیا - آستراس

بین المللی دوستانه باشگاهی

آپوئل نیکوزیا

3 2

آستراس

21:30 1394/05/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی آپوئل نیکوزیا و آستراس

لیگ اروپا گروه K

آپوئل نیکوزیا

0
2

آستراس

23:35
1394/08/14
لیگ اروپا گروه K

آستراس

1
2

آپوئل نیکوزیا

20:30
1394/07/30