حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کره شمالی - بحرین

جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهH

کره شمالی

2 0

بحرین

10:30 1394/08/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی کره شمالی و بحرین

دوستانه ملی بین المللی

کره شمالی

0
4

بحرین

20:30
1397/10/08
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهH

کره شمالی

1
0

بحرین

20:10
1394/06/12
دوستانه ملی بین المللی

کره شمالی

2
2

بحرین

18:30
1393/08/11