بازی بولیوی - ونزوئلا

جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

بولیوی

4 2

ونزوئلا

23:30 1394/08/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی بولیوی و ونزوئلا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

1
3

بولیوی

00:30
1400/03/14
دوستانه ملی بین المللی

بولیوی

1
4

ونزوئلا

01:30
1398/07/19
کوپا آمريکا گروه A

ونزوئلا

3
1

بولیوی

23:30
1398/04/01
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
5

ونزوئلا

03:00
1395/08/21