بازی مس رفسنجان - ملوان

جام حذفی ایران یک هشتم نهایی

مس رفسنجان

1 0

ملوان

14:00 1388/02/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مس رفسنجان و ملوان

دسته یک لیگ آزادگان 97-96

ملوان

0
0

مس رفسنجان

14:00
1396/11/29
دسته یک لیگ آزادگان 97-96

مس رفسنجان

2
1

ملوان

14:00
1396/09/23
دسته یک لیگ آزادگان 96-95

مس رفسنجان

1
2

ملوان

16:30
1396/01/22
دسته یک لیگ آزادگان 96-95

ملوان

0
0

مس رفسنجان

14:15
1395/09/03
جام حذفی ایران يک شانزدهم

مس رفسنجان

0
1

ملوان

15:00
1392/08/07