بازی پاختاکور - تراکتور

لیگ قهرمانان آسیا گروه C

پاختاکور

1 0

تراکتور

15:30 1394/12/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پاختاکور و تراکتور

لیگ قهرمانان آسیا گروه B

پاختاکور

0
0

تراکتور

19:30
1400/02/06
لیگ قهرمانان آسیا گروه B

تراکتور

3
3

پاختاکور

19:30
1400/01/25
لیگ قهرمانان آسیا گروه C

پاختاکور

0
2

تراکتور

19:15
1395/01/18

اخبار بازی