بازی تراکتور - پاختاکور

لیگ قهرمانان آسیا گروه C

تراکتور

2 0

پاختاکور

19:15 1395/01/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تراکتور و پاختاکور

لیگ قهرمانان آسیا گروه B

پاختاکور

0
0

تراکتور

19:30
1400/02/06
لیگ قهرمانان آسیا گروه B

تراکتور

3
3

پاختاکور

19:30
1400/01/25
لیگ قهرمانان آسیا گروه C

تراکتور

0
1

پاختاکور

15:30
1394/12/25

اخبار بازی