بازی ژاپن - امارات

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

ژاپن

1 2

امارات

15:05 1395/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
7
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
10
پرتاب دستی
11
11
کرنر
2
12
ضربه آزاد
15
21
موقعیت گل
8
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
12
8
شوت خارج از چارچوب
4
13
شوت داخل چارچوب
4
20
پرتاب دستی
16
10
کرنر
1
5
ضربه آزاد
4
13
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
9
4
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی ژاپن و امارات

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

ژاپن

2
0

امارات

20:00
1396/01/03
جام ملت هاي آسيا يک چهارم نهايي

امارات

1
1

ژاپن

13:00
1393/11/03

ویدیوهای بازی ژاپن و امارات

اخبار بازی