بازی عراق - عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

1 2

عربستان

15:30 1395/06/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
2
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
17
7
کرنر
6
16
ضربه آزاد
20
11
موقعیت گل
6
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
8
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
19
پرتاب دستی
23
5
کرنر
4
9
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
4
12
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی عراق و عربستان

دوستانه بین المللی

عربستان

1
4

عراق

19:30
1396/12/09
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

0
1

عربستان

22:00
1396/01/08
جام ملت هاي آسيا مقدماتي-گروه C

عراق

1
2

عربستان

20:00
1392/08/24
جام ملت هاي آسيا مقدماتي-گروه C

عربستان

2
0

عراق

20:00
1392/07/23

اخبار بازی