بازی عربستان - استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عربستان

2 2

استرالیا

21:15 1395/07/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
6
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
3
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
11
2
کرنر
1
12
خطا
16
1
آفساید
2
16
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
10
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
5
22
پرتاب دستی
15
1
کرنر
0
6
خطا
10
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی عربستان و استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عربستان

2
3

استرالیا

14:30
1396/03/18
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

عربستان

2
4

استرالیا

20:00
1390/12/10
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

استرالیا

3
1

عربستان

20:30
1390/06/15

ویدیوهای بازی عربستان و استرالیا

اخبار بازی