بازی استرالیا - ژاپن

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

1 1

ژاپن

12:30 1395/07/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
10
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
11
4
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
14
4
کرنر
3
19
خطا
17
2
آفساید
5
21
ضربه آزاد
21
10
موقعیت گل
6
68
٪ مالکیت توپ
32
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
31
پرتاب دستی
21
3
کرنر
3
9
خطا
7
1
آفساید
4
10
ضربه آزاد
10
6
موقعیت گل
3
70
٪ مالکیت توپ
30
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
16
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی استرالیا و ژاپن

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

0
2

ژاپن

15:05
1396/06/09
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

استرالیا

1
1

ژاپن

15:00
1392/03/14
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

ژاپن

1
1

استرالیا

00:00
1391/03/23

ویدیوهای بازی استرالیا و ژاپن

اخبار بازی