بازی عربستان - امارات

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عربستان

3 0

امارات

21:15 1395/07/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
4
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
3
5
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
3
3
کرنر
5
6
خطا
11
1
آفساید
2
13
ضربه آزاد
7
13
موقعیت گل
8
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
11
1
کرنر
3
2
خطا
5
1
آفساید
2
7
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
2
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی عربستان و امارات

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عربستان

1
2

امارات

21:00
1396/06/07
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهA

عربستان

1
1

امارات

19:30
1395/01/10
جام جهانی مقدماتی آسیا-گروهA

امارات

1
2

عربستان

20:30
1394/07/16

اخبار بازی