بازی تایلند - استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

2 2

استرالیا

15:30 1395/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
5
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
7
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
15
4
کرنر
6
8
خطا
16
1
آفساید
5
20
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
13
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
6
25
پرتاب دستی
29
3
کرنر
2
3
خطا
9
0
آفساید
3
11
ضربه آزاد
2
6
موقعیت گل
6
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی تایلند و استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

1
2

استرالیا

14:30
1396/06/14
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

استرالیا

1
0

تایلند

20:00
1390/08/24
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

تایلند

1
2

استرالیا

15:00
1390/06/11

ویدیوهای بازی تایلند و استرالیا