بازی ژاپن - عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

ژاپن

2 1

عربستان

14:05 1395/08/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
6
خطا
7
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
1
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
3
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
12
6
کرنر
1
12
خطا
11
3
آفساید
0
13
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
3
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
6
4
شوت خارج از چارچوب
0
8
شوت داخل چارچوب
3
19
پرتاب دستی
26
5
کرنر
0
6
خطا
4
3
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
2
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
0
4
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی ژاپن و عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

ژاپن

0
1

عربستان

22:00
1396/06/14
قهرمانی زیر 23 سال آسیا گروه B

ژاپن

2
1

عربستان

17:00
1394/10/29

ویدیوهای بازی ژاپن و عربستان

اخبار بازی