بازی تایلند - عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

0 3

عربستان

16:30 1396/01/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
10
خطا
4
1
آفساید
1
5
ضربه آزاد
11
2
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
14
3
کرنر
2
14
خطا
9
3
آفساید
3
12
ضربه آزاد
17
6
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
30
پرتاب دستی
26
1
کرنر
0
4
خطا
5
2
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
18
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی تایلند و عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

0
1

عربستان

22:00
1395/06/11
قهرمانی زیر 23 سال آسیا گروه B

تایلند

1
1

عربستان

20:00
1394/10/23
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

تایلند

0
3

عربستان

20:00
1390/08/20
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

عربستان

0
0

تایلند

18:00
1390/07/19

ویدیوهای بازی تایلند و عربستان

اخبار بازی