بازی عراق - استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

1 1

استرالیا

16:30 1396/01/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
6
5
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
6
28
٪ مالکیت توپ
72
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
18
پرتاب دستی
10
6
کرنر
8
9
خطا
12
3
آفساید
2
14
ضربه آزاد
12
10
موقعیت گل
10
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
4
45
پرتاب دستی
26
4
کرنر
2
4
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
4
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
27
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی عراق و استرالیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

0
2

استرالیا

15:00
1395/06/11
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

عراق

0
1

استرالیا

14:00
1392/03/28
مقدماتی جام جهانی قاره آسيا گروه B

استرالیا

2
1

عراق

17:45
1391/07/25

ویدیوهای بازی عراق و استرالیا

اخبار بازی