بازی ژاپن - تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

ژاپن

4 0

تایلند

15:05 1396/01/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
5
خطا
6
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
4
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
11
3
کرنر
6
10
خطا
10
3
آفساید
3
14
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
10
52
٪ مالکیت توپ
48
7
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
7
27
پرتاب دستی
27
2
کرنر
3
5
خطا
4
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
3
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3
17
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی ژاپن و تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

ژاپن

2
0

تایلند

16:45
1395/06/16
قهرمانی زیر 23 سال آسیا گروه B

ژاپن

4
0

تایلند

17:00
1394/10/26

ویدیوهای بازی ژاپن و تایلند

اخبار بازی