بازی استرالیا - عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

3 2

عربستان

14:30 1396/03/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
7
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
16
5
کرنر
1
14
خطا
18
2
آفساید
3
21
ضربه آزاد
16
9
موقعیت گل
10
51
٪ مالکیت توپ
49
2
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
4
34
پرتاب دستی
21
4
کرنر
0
7
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
3
51
٪ مالکیت توپ
49
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
22
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی استرالیا و عربستان

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

استرالیا

2
2

عربستان

21:15
1395/07/15
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

عربستان

2
4

استرالیا

20:00
1390/12/10
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

استرالیا

3
1

عربستان

20:30
1390/06/15

اخبار بازی