بازی تایلند - امارات

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

1 1

امارات

16:30 1396/03/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
2
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
3
2
موقعیت گل
5
45
٪ مالکیت توپ
55
2
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
11
2
کرنر
5
12
خطا
12
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
14
4
موقعیت گل
9
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
6
22
پرتاب دستی
26
1
کرنر
3
10
خطا
8
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
11
2
موقعیت گل
4
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی تایلند و امارات

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

1
3

امارات

19:30
1395/07/15

اخبار بازی