بازی عراق - ژاپن

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

1 1

ژاپن

16:55 1396/03/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
8
خطا
6
4
آفساید
1
7
ضربه آزاد
11
3
موقعیت گل
4
48
٪ مالکیت توپ
52
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
11
0
کرنر
2
16
خطا
8
5
آفساید
2
9
ضربه آزاد
20
5
موقعیت گل
7
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
22
پرتاب دستی
19
0
کرنر
1
8
خطا
2
1
آفساید
1
2
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی عراق و ژاپن

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عراق

1
2

ژاپن

14:05
1395/07/15
قهرمانی زیر 23 سال آسیا نیمه نهایی

عراق

1
2

ژاپن

17:00
1394/11/06
دوستانه بین المللی

عراق

0
4

ژاپن

14:30
1394/03/21
جام ملت هاي آسيا گروه D

ژاپن

1
0

عراق

12:30
1393/10/26

اخبار بازی