حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مکزیک - پاراگوئه

دوستانه ملی بین المللی

مکزیک

1 0

پاراگوئه

01:30 1395/03/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مکزیک و پاراگوئه

دوستانه ملی بین المللی

پاراگوئه

2
4

مکزیک

06:30
1398/01/07
دوستانه ملی بین المللی

پاراگوئه

1
2

مکزیک

05:00
1396/04/11