حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ژاپن - بوسنی

دوستانه ملی بین المللی

ژاپن

1 2

بوسنی

15:00 1395/03/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
0
خطا
0
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
9
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
6
15
پرتاب دستی
12
4
کرنر
1
0
خطا
0
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
0
0
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
8
8
کرنر
3
0
خطا
0
0
آفساید
0
14
ضربه آزاد
20
13
موقعیت گل
11
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
4
5
شوت داخل چارچوب
7
27
پرتاب دستی
20

ویدیوهای بازی ژاپن و بوسنی