حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استرالیا - بلژیک

لیگ جهانی والیبال سطح A
0 21 22 17

استرالیا

3 25 25 25

بلژیک

18:00 1395/04/06

بازی های رودرروی استرالیا و بلژیک

والیبال قهرمانی جهان گروه F

بلژیک

3
0

استرالیا

18:30
1397/06/31
لیگ جهانی والیبال سطح A

بلژیک

3
0

استرالیا

15:10
1395/03/28
دوستانه ملی بین المللی

استرالیا

0
2

بلژیک

23:15
1393/06/13
لیگ جهانی والیبال گروه C

بلژیک

3
0

استرالیا

14:30
1393/04/07