بازی فولاد - پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 6)

فولاد

1 0

پدیده

18:45 1395/06/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی فولاد و پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
1

فولاد

19:00
1397/01/11
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

2
2

پدیده

14:45
1396/08/09
لیگ برتر جام خلیج فارس

فولاد

1
0

پدیده

14:30
1395/11/21
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
1

فولاد

15:00
1394/10/10

ویدیوهای بازی فولاد و پدیده

اخبار بازی