بازی پدیده - صنعت نفت آبادان

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 7)

پدیده

3 3

صنعت نفت آبادان

17:00 1395/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پدیده و صنعت نفت آبادان

لیگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

پدیده

20:00
1397/05/19
لیگ برتر جام خلیج فارس

صنعت نفت آبادان

0
1

پدیده

14:30
1396/10/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
2

صنعت نفت آبادان

21:00
1396/05/20
لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

3
0

صنعت نفت آبادان

16:00
1395/11/29

اخبار بازی