بازی گسترش فولاد - پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 8)

گسترش فولاد

3 0

پدیده

15:00 1395/07/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی گسترش فولاد و پدیده

لیگ برتر جام خلیج فارس

پدیده

0
0

گسترش فولاد

17:00
1397/02/07
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

2
0

پدیده

14:30
1396/09/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

2
3

پدیده

15:00
1395/12/13
لیگ برتر جام خلیج فارس

گسترش فولاد

1
2

پدیده

17:30
1395/01/26

اخبار بازی