حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دارمشتات - فرانکفورت

بین المللی دوستانه باشگاهی

دارمشتات

2 1

فرانکفورت

18:00 1395/04/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دارمشتات و فرانکفورت

آلمان بوندسلیگا

دارمشتات

0
2

فرانکفورت

20:00
1395/11/17
آلمان بوندسلیگا

فرانکفورت

0
1

دارمشتات

18:00
1395/06/20
آلمان بوندسلیگا

فرانکفورت

2
1

دارمشتات

18:00
1395/02/11
آلمان بوندسلیگا

دارمشتات

1
0

فرانکفورت

20:00
1394/09/15