حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی گالاتاسارای - زوریخ (غ)

بین المللی دوستانه باشگاهی

گالاتاسارای

3 0

زوریخ (غ)

18:30 1395/04/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90