بازی‌ فولام - برایتون

دوستانه هفته 0

فولام

3 0

برایتون

23:15 1395/04/29

بازی های رو در روی فولام و برایتون

لیگ برتر انگلیس

برایتون

2
4

فولام

23:15
1397/11/09
لیگ برتر انگلیس

فولام

2
2

برایتون

18:30
1397/06/10
قهرمانی انگلیس

فولام

0
5

برایتون

23:15
1395/01/27