بازی سپاهان - استقلال

لیگ برتر جام خلیج فارس (هفته 15)

سپاهان

1 1

استقلال

14:30 1395/10/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و استقلال

لیگ برتر جام خلیج فارس

استقلال

1
0

سپاهان

17:00
1397/02/07
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

0
3

استقلال

17:30
1396/09/15
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

1
2

استقلال

18:00
1396/02/14
لیگ برتر جام خلیج فارس

سپاهان

0
0

استقلال

19:00
1395/01/22

اخبار بازی