حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی تروا - دیژون

بین المللی دوستانه باشگاهی

تروا

0 3

دیژون

21:00 1395/05/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی تروا و دیژون

فرانسه لوشامپیونا

دیژون

0
0

تروا

21:00
1396/12/01
فرانسه لوشامپیونا

تروا

1
3

دیژون

22:30
1396/08/27