حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دیژون - متز

بین المللی دوستانه باشگاهی

دیژون

4 2

متز

20:30 1395/05/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی دیژون و متز

فرانسه لوشامپیونا

متز

1
1

دیژون

22:30
1396/10/23
فرانسه لوشامپیونا

دیژون

2
1

متز

21:30
1396/07/29
فرانسه لوشامپیونا

دیژون

1
2

متز

21:30
1395/11/20
فرانسه لوشامپیونا

متز

0
0

دیژون

22:30
1395/06/27