حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی وردربرمن - چلسی

بین المللی دوستانه باشگاهی

وردربرمن

2 4

چلسی

17:30 1395/05/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی وردربرمن و چلسی

بین المللی دوستانه باشگاهی

چلسی

0
3

وردربرمن

19:30
1393/05/12

ویدیوهای بازی وردربرمن و چلسی

اخبار بازی