حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی وردربرمن - اینگول اشتات

بین المللی دوستانه باشگاهی

وردربرمن

1 0

اینگول اشتات

18:00 1395/05/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی وردربرمن و اینگول اشتات

آلمان بوندسلیگا

وردربرمن

4
2

اینگول اشتات

18:00
1396/02/02
آلمان بوندسلیگا

اینگول اشتات

1
2

وردربرمن

18:00
1395/09/13
آلمان بوندسلیگا

وردربرمن

0
2

اینگول اشتات

18:00
1394/12/01
آلمان بوندسلیگا

اینگول اشتات

1
0

وردربرمن

18:00
1394/06/28