حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی نورثهمپتون - وست برومویچ

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

نورثهمپتون

2(4) (3)2

وست برومویچ

23:15 1395/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2
کرنر
4
2
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
3
5
موقعیت گل
6
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
9
کرنر
6
9
خطا
12
1
آفساید
5
12
ضربه آزاد
10
13
موقعیت گل
22
50
٪ مالکیت توپ
50
3
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
10
7
شوت داخل چارچوب
7
4
کرنر
1
7
خطا
7
0
آفساید
3
10
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
10
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
1
0
خطا
3
0
آفساید
2
0
ضربه آزاد
0
3
موقعیت گل
6
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1