حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوگاندا - کنیا

دوستانه ملی بین المللی

اوگاندا

0 0

کنیا

17:30 1395/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی اوگاندا و کنیا

دوستانه ملی بین المللی

اوگاندا

1
1

کنیا

17:30
1398/06/17
دوستانه ملی بین المللی

اوگاندا

1
1

کنیا

16:30
1396/01/03