حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی نروژ - بلاروس

دوستانه ملی بین المللی

نروژ

0 1

بلاروس

22:00 1395/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
4
خطا
11
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
3
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
0
20
پرتاب دستی
12
5
کرنر
2
12
خطا
22
1
آفساید
1
23
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
2
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
1
30
پرتاب دستی
23
3
کرنر
1
8
خطا
11
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
11