حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دانمارک - لیختن اشتاین

دوستانه ملی بین المللی

دانمارک

5 0

لیختن اشتاین

22:30 1395/06/10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
4
خطا
1
1
آفساید
2
1
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
0
71
٪ مالکیت توپ
29
0
نجات دروازه
7
1
شوت خارج از چارچوب
0
9
شوت داخل چارچوب
0
12
کرنر
2
5
خطا
5
1
آفساید
2
5
ضربه آزاد
5
22
موقعیت گل
3
73
٪ مالکیت توپ
27
2
نجات دروازه
10
7
شوت خارج از چارچوب
1
15
شوت داخل چارچوب
2
9
کرنر
2
1
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
1
12
موقعیت گل
3
75
٪ مالکیت توپ
25
2
نجات دروازه
3
6
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
2