حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بلژیک - اسپانیا

دوستانه ملی بین المللی

بلژیک

0 2

اسپانیا

23:15 1395/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
2
خطا
4
2
آفساید
2
5
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
3
39
٪ مالکیت توپ
61
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
8
4
کرنر
5
12
خطا
7
2
آفساید
4
10
ضربه آزاد
12
3
موقعیت گل
10
37
٪ مالکیت توپ
63
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
19
3
کرنر
3
10
خطا
3
0
آفساید
2
5
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
7
35
٪ مالکیت توپ
65
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
11

ویدیوهای بازی بلژیک و اسپانیا

اخبار بازی