حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ایتالیا - فرانسه

دوستانه ملی بین المللی

ایتالیا

1 3

فرانسه

23:30 1395/06/11
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
3
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
8
10
کرنر
2
11
خطا
10
3
آفساید
0
10
ضربه آزاد
14
12
موقعیت گل
10
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
5
17
پرتاب دستی
15
5
کرنر
0
8
خطا
7
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
12
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی ایتالیا و فرانسه

دوستانه ملی بین المللی

ایتالیا

1
3

فرانسه

23:30
1397/03/11

ویدیوهای بازی ایتالیا و فرانسه

اخبار بازی