حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اروگوئه - بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

اروگوئه

4 2

بولیوی

03:00 1396/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
6
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
3
62
٪ مالکیت توپ
38
1
نجات دروازه
6
3
شوت خارج از چارچوب
1
8
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
12
7
کرنر
2
10
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
10
20
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
11
5
شوت خارج از چارچوب
1
15
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
23
0
کرنر
1
4
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
4
9
موقعیت گل
0
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
-1
نجات دروازه
5
2
شوت خارج از چارچوب
0
7
شوت داخل چارچوب
0
5
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی اروگوئه و بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

2
0

بولیوی

23:30
1394/07/17

اخبار بازی