بازی چلسی - لسترسیتی

انگلیس لیگ برتر (هفته 8)

چلسی

3 0

لسترسیتی

15:00 1395/07/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
2
خطا
7
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
2
9
موقعیت گل
2
70
٪ مالکیت توپ
30
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0
8
کرنر
5
6
خطا
12
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
6
16
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
3
4
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
3
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی چلسی و لسترسیتی

جام حذفی انگلیس یک چهارم نهایی

چلسی

2
1

لسترسیتی

20:00
1396/12/27
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

0
0

چلسی

18:30
1396/10/23
انگلیس لیگ برتر

چلسی

2
1

لسترسیتی

18:30
1396/06/18
انگلیس لیگ برتر

چلسی

3
0

لسترسیتی

21:00
1395/10/25

اخبار بازی