حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی وستهام - اکرینگتون

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

وستهام

1 0

اکرینگتون

22:15 1395/06/31
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
7
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
3
63
٪ مالکیت توپ
37
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
8
کرنر
5
11
خطا
13
4
آفساید
1
14
ضربه آزاد
16
15
موقعیت گل
8
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
5
2
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
4
6
کرنر
5
4
خطا
5
3
آفساید
1
6
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3