حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی مکزیک - نیوزیلند

دوستانه ملی بین المللی

مکزیک

2 1

نیوزیلند

01:30 1395/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
4
خطا
6
1
آفساید
3
8
ضربه آزاد
5
9
موقعیت گل
3
65
٪ مالکیت توپ
35
2
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2
16
پرتاب دستی
15
6
کرنر
7
8
خطا
10
1
آفساید
3
13
ضربه آزاد
8
13
موقعیت گل
9
65
٪ مالکیت توپ
35
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
4
7
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
26
پرتاب دستی
31
3
کرنر
7
4
خطا
4
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
3
4
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
0
نجات دروازه
-3
0
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
1
-2
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی مکزیک و نیوزیلند

جام كنفدراسیون‌ ها گروه A

نیوزیلند

1
2

مکزیک

22:30
1396/03/31

ویدیوهای بازی مکزیک و نیوزیلند