حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آمریکا - نیوزیلند

دوستانه ملی بین المللی

آمریکا

1 1

نیوزیلند

03:30 1395/07/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
13
خطا
10
2
آفساید
1
11
ضربه آزاد
15
4
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
9
5
کرنر
5
19
خطا
19
3
آفساید
2
21
ضربه آزاد
23
13
موقعیت گل
12
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
5
21
پرتاب دستی
19
4
کرنر
4
6
خطا
9
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
10

ویدیوهای بازی آمریکا و نیوزیلند