بازی عربستان - تایلند

مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

عربستان

3 0

تایلند

20:00 1390/08/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی عربستان و تایلند

مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

عربستان

3
0

تایلند

16:30
1396/01/03
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B

تایلند

0
1

عربستان

22:00
1395/06/11
قهرمانی زیر 23 سال آسیا گروه B

تایلند

1
1

عربستان

20:00
1394/10/23
مقدماتی جام جهانی آسيا (گروه D)

عربستان

0
0

تایلند

18:00
1390/07/19