حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی لیدز - نوریچ

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

لیدز

2(3) (2)2

نوریچ

22:15 1395/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
3
کرنر
4
11
خطا
3
2
آفساید
0
2
ضربه آزاد
13
4
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
6
7
کرنر
11
18
خطا
11
6
آفساید
1
7
ضربه آزاد
23
13
موقعیت گل
19
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
3
7
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
7
7
شوت داخل چارچوب
9
3
کرنر
2
5
خطا
5
4
آفساید
0
5
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
5
2
خطا
3
0
آفساید
1
0
ضربه آزاد
0
5
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی لیدز و نوریچ

چمپیونشیپ Championship

نوریچ

3
1

لیدز

21:00
1397/11/13