بازی فرانکفورت - اینگول اشتات

جام حذفی آلمان DFB Pokal

فرانکفورت

0(4) (1)0

اینگول اشتات

22:15 1395/08/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
4
کرنر
1
10
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
13
5
کرنر
2
22
خطا
18
0
آفساید
5
23
ضربه آزاد
23
8
موقعیت گل
14
54
٪ مالکیت توپ
46
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
5
شوت خارج از چارچوب
12
3
شوت داخل چارچوب
2
26
پرتاب دستی
26
1
کرنر
1
10
خطا
2
0
آفساید
4
5
ضربه آزاد
11
3
موقعیت گل
7
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
9
0
کرنر
0
2
خطا
8
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
2
2
موقعیت گل
3
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
0
7
پرتاب دستی
4

بازی های رودرروی فرانکفورت و اینگول اشتات

آلمان بوندسلیگا

اینگول اشتات

2
0

فرانکفورت

18:00
1395/11/30
جام حذفی آلمان DFB Pokal

اینگول اشتات

0
0

فرانکفورت

21:00
1395/08/04
آلمان بوندسلیگا

فرانکفورت

2
0

اینگول اشتات

21:30
1395/06/30
آلمان بوندسلیگا

اینگول اشتات

1
1

فرانکفورت

18:00
1394/12/15